خدمات ما

خدمات تاسیسات فروزان شامل تعمیر پکیج و رادیاتور  در اصفهان در انواع دیواری بوتان و لورچ ، سونیه دوال ، سیمه ، مارشال ، پکیج ایران رادیاتور در محل شما  می باشد . گاهی اوقات در صورت نیاز دستگاه شکا از محل خارج  و برای تعمیرات و برطرف کردن مشکلات خاص به محل مرکزی تعمیرگاه ما منتقل  میشود تا خدمات زیر بر روی آن انجام گیرد .

سرویس کامل  :

سرویس کامل شامل تعویض قطعات اصلی و فرسوده  و همچنین اسید شویی مبدل و تنظیم سیستم دستگاه میباشد . بعد از سرویس کامل پکیج این اطمینان را به شما می دهیم که تا ماه ها  دستگاه شما نیاز به هیچ تعمیر اصلی ندارد .

سرویس سالیانه : دستگاه شامل شارژ منیع انبساط و تمیز کردن صافی مدار شوفاژ و آب مصرفی می باشد .

اسید شویی :

آب شهر اصفهان به علت سختی بالا دارای کلسیم و منیزیم بالا می باشد که همچنین سختی های آب با بالا رفتن دمامی آب در مبدل پکیج ، از آب جدا می شوند و در جداره مبدل رسوب می کنند . برطرف کردن رسوبات توسط اسید صورت میگیرد . کلیه خدمات اسید شویی توسط تاسیساتی فروزان انجام می شود .